Voor patiënten biedt huntingtonnet.nl via Blnkr een zorgzoeker aan om te zoeken welke behandelaar in hun buurt verstand heeft van de ziekte van Huntington.

De ziekte van Huntington is zeldzaam, maar heeft een grote impact voor mensen die eraan lijden. Patiënten hebben veel aandacht, zorg en behandeling nodig, maar omdat er zo weinig patiënten zijn is de expertise over de ziekte verspreid over het hele land. Daarom heeft Huntington Netwerk Nederland besloten de website huntingtonnet.nl te ontwikkelen. Hier staat interactie centraal en kunnen professionals makkelijk en snel met elkaar in contact komen en belangrijke informatie lezen en delen. Zo kunnen zij elkaar op de hoogte houden en raadplegen, ondanks de onderlinge fysieke afstand.

Huntington Netwerk Nederland (HNN) is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties, neurologen, psychiaters en klinisch genetici. De visie van het HNN is dat deskundige hulp beschikbaar moet zijn voor iedereen met de ziekte van Huntington. Omdat Huntington een familiaire ziekte is, moet er ook gedacht worden aan de familieleden van patiënten. Bovendien is het belangrijk dat men in iedere fase van de ziekte (van wieg tot graf) ondersteund kan worden, ongeacht de plek waar iemand woont. Het HNN wil dat patiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden geholpen en behandeld. Centraal hierbij staat de kwaliteit van leven van patiënt en familie. Huntingtonnet.nl kan hierbij ondersteunen.