Binnen vier ziekenhuizen (AMC, VUmc, UMC Utrecht en Westfriesgasthuis) start binnenkort het project ‘Beter-voorbereid’. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de preoperatieve status van inactieve patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van post operatieve complicaties. Denk daarbij aan ouderen die naast de indicatie waarvoor ze geopereerd zullen worden, ook een combinatie van andere klachten hebben, die hen mogelijk belemmert in het bewegen. Deze doelgroep is gebaat bij fysiotherapeutische ondersteuning voor het verbeteren van de fitheid voorafgaand aan de operatie.

Voor de wetenschappelijke evaluatie van het project zal de projectgroep in 2018 in totaal ongeveer 500 patiënten includeren. Doel van het project is het bereiken van een optimale fysieke functie van patiënten, gemeten op 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis met behulp van een vragenlijst.

De projectgroep biedt fysiotherapeuten een vermelding aan in de app. Patiënten die het advies krijgen naar de fysiotherapeut te gaan, kunnen via deze app een fysiotherapeut vinden en benaderen om een afspraak in te plannen. Het doel van de fysiotherapie is om patiënten in een optimale conditie te brengen, voorafgaand aan een operatie aan buik, thorax, hoofd-hals of gewrichten. Belangrijk is dat patiënten binnen 2 dagen een afspraak kunnen maken, aangezien de wachttijd tot de operatie gemiddeld 3 weken bedraagt.

Voor het project wordt voor het zichtbaar maken van het profiel van de deelnemende fysiotherapeuten samengewerkt met Blnkr. Ook Parkinsonnet maakt gebruik van deze functionaliteit. Deze profielen zijn gedurende de looptijd van het project, zonder kosten, zichtbaar op de site van Blnkr en daar niet alleen toegankelijk voor patiënten die deelnemen aan het onderzoek, maar ook voor een groter publiek.